Atletiek Regio West Brabant

| Algemeen | Verenigingen| Cross | Interregio | Baan/indoor | Schoolatletiek |


INLEIDING
Eind jaren 60 werd de West Brabantse Atletiek Combinatie (W.B.A.C.) opgericht door de atletiekverenigingen in West Brabant, die een hechtere samenwerking tussen de diverse atletiekverenigingen, ten doel had.
In 1966 verliet de K.N.A.U. de districtelijke indeling en werd Atletiek Nederland in regio’s ingedeeld.

Onze atletiekregio , gemakshalve bekend als REGIO 12 , continueerde haar samenwerking met de andere atletiekverenigingen op het gebied van:

 • De wedstrijdkalender
 • De cross competities
 • Onderlinge regiowedstrijden
 • Regionale kampioenschappen jeugd
 • Bijhouden van de ARWB-records
 • Het samenwerken op trainingsgebieden
 • Informatie-uitwisseling en onderlinge bijstand aan elkaar
 • Etc., etc., etc.


 • De voorzittersfunctie van de W.A.B.C. ging over naar de door de K.N.A.U. geformaliseerde regio coördinator. Met ingang van 1 januari 2005 is door de aangesloten verenigingen in onze regio gekozen voor een overkoepelende vereniging, genaamd:

  >>> ATLETIEK REGIO WEST BRABANT <<<

  Het dagelijks bestuur wordt gevormd door:
 • Jacques van Gool (Spado)
 • Johan Herijgers (DJA)
 • Henk Bevelander ( AC Olympia)


 • De vereniging A.R.W.B. is op 5 juli 2005 formeel opgericht en ingeschreven.

  REGIO ACTIVITEITEN:
  De "verdeling "van activiteiten, evenementen en neventaken ligt nog steeds bij de aangesloten verenigingen (zie onder adressen). Deze verdeling van taken wordt jaarlijks behandeld in de Algemene Ledenvergadering van de A.R.W.B. Vanaf 2011 wordt er gewerkt vanuit 4 Clusters.

  Webmaster