BRABANTS† KAMPIOENSCHAP VELDLOPEN

INDIVIDUELE en CLUBKAMPIOENSCHAPPEN

(versie 3 oktober 2011)

 

1.     AANVRAGEN

††††† Aanvragen om de kampioenschappen veldloop (cross) te mogen organiseren dienen vůůr 1 maart van het jaar voorafgaande aan de wedstrijd kenbaar gemaakt te worden aan de regiovertegenwoordiger* van de regio die de wedstrijd toegewezen heeft gekregen (zie algemene bepalingen 2).

 

2.†† DEELNEMERS, CATEGORIEEN.

Deelnemen kunnen alleen atleten die:

- woonachtig zijn in de provincie Noord-Brabant ůf

††††††††††††††† - ingeschreven staan als lid van een Atletiekunie-vereniging in de provincie Noord-Brabant

†††††††††††††††

††††††††††††††† Het individueel kampioenschap veldlopen wordt georganiseerd voor:

 

Mannen

Jongens

Vrouwen

Meisjes

Senioren

Junioren A

Pupillen-A

Senioren

Junioren A

Pupillen A

M35

Junioren B

Pupillen-B

V35

Junioren B

Pupillen B

M40

Junioren C

Pupillen-C

V40

Junioren C

Pupillen C

M45

Junioren D

 

V45+

Junioren D

 

M50

 

 

 

 

 

M55+

 

 

 

 

 

†††††

††††† NB: De kampioenschappen in de diverse categorieŽn worden alleen gehouden wanneer voor elke categorie minimaal vijf atleten hebben voor-ingeschre≠ven ťn ook daadwerkelijk zijn gestart. Is dit niet het geval dan worden categorieŽn samengevoegd. De organiserende vereniging draagt er zorg voor, dat de atleten hiervan in kennis gesteld worden uiterlijk bij† de aanvang van de wedstrijd.

 

3.†† SLUITING INSCHRIJVING.

††††† De inschrijving sluit vijf dagen vůůr de wedstrijddag.

 

4. † AFSTANDEN.

††††† De afstanden die gelopen dienen te worden bij de veldloop worden vastgesteld volgens het reglement van de Atletiekunie.

 

5. † INSCHRIJFGELD.

††††† Het inschrijfgeld wordt jaarlijks door de regiovertegenwoordigers* vastgesteld in samenspraak met de organiserende vereniging. (vermelding in de uitnodiging/brochure)

 

6. † CLUBKAMPIOENSCHAP

††††† Het clubkampioenschap veldloop wordt georganiseerd voor:

Mannen

Jongens

Vrouwen

Meisjes

Senioren

Junioren A

Senioren

Junioren A

M35 en M45

Junioren B

V35+

Junioren B

M50+

 

 

 

 

††††† NB: Het clubkampioenschap Mannen Senioren wordt behaald door die vereni≠ging, waarvan de eerst binnenkomende vijf lopers het laagste aantal punten behalen.

††††† Het clubkampioenschap in de overige categorieŽn wordt behaald door die vereniging, waarvan de eerst binnenkomende drie lopers het laagste aantal punten behalen.

 

††††† Werkwijze:

 

a.       Alle ploegen waarvan bij de Mannen Senioren vijf deelnemers of meer (bij de overige categorieŽn drie deelnemers of meer) zijn voor-ingeschreven, worden geacht aan het Brabants Clubkam≠pioen≠schap deel te nemen.

b.       Daar bij kampioenschappen gťťn na-inschrijving is toegestaan, kan men al vooraf bij het toekennen van de startnummers rekening houden met de lopers die voor hun ploeg in aanmerking komen voor het kampioenschap.

c.        Daarna moet men de laatste uitslagen afwachten om na te gaan of van de in aanmerking komende ploegen ook daadwerkelijk vijf, resp. drie lopers zijn gefinisht.

d.       Per ploeg worden deze aankomstnummers opgeteld (te beginnen bij de laagste num≠mers) tot een maximum van vijf, resp. drie.

e.       De ploeg die op deze manier het laagst aantal punten behaalt, is Brabants Clubkampi≠oen in de betreffende categorie.

f.         Bij een gelijk aantal punten voor het clubkampioenschap is de plaats van de vijfde, resp. derde loper bepalend voor de eindklassering. Clubkampioen wordt dan die vereniging, waarvan de vijfde, resp. derde loper het laagste aantal punten heeft behaald.

 

7. † VERENIGINGSBEKERS.

 

-          Bij deelname door vijf verenigingen (of meer) aan de clubkampioenschappen wordt een beker uitgereikt aan de ploegen 1 - 2 - 3.

-          Bij deelname door vier verenigingen wordt een beker† aan de ploegen 1 en 2 uitge≠reikt.

-          Bij deelname door drie verenigingen wordt een beker aan de eerste ploeg uitgereikt.

-          Bij inschrijving van twee of minder verenigingen komt het kampioenschap in die categorie te vervallen.