***BRABANTSE COMPETITIE FINALE***

VOOR PUPILLEN

1. INSCHRIJFGELD.

Het inschrijfgeld voor de finale bedraagt € 30,00 per ploeg.

2. PROGRAMMA.

a. Jongens Pupillen-A: 60m - hoogspringen - verspringen - kogelstoten (2kg)

Meisjes Pupillen-A: 60m - hoogspringen - verspringen - kogelstoten (2kg)

Jongens Pupillen-B/C: 40m - hoogspringen - verspringen - balwerpen

Meisjes Pupillen-B/C: 40m - hoogspringen - verspringen - balwerpen

3. PUNTENTELLING.

a. Bij alle Pupillencompetitiewedstrijden dient gebruik gemaakt te worden van de puntentel­ling "C/D-Jeugd en Pupillen", laatste K.N.A.U.-uitgave.

b. Puntentoekenning dient te geschieden op basis van handgeklokte tijden. Bij gebruikmaking van electronische tijdwaarneming dienen alle looponderdelen electronisch te worden gemeten, om ongelijkheid in puntentoekenning uit te bannen

4. DEELNAME AAN DE FINALE .

a. - Het totaal aantal punten van de twee voorwedstrijden is bepalend voor de eindklassering van de Regio-competitie. Bij een gelijk puntenaantal beslist het beste resultaat van de eerste voorwedstrijd.

- De beste twee ploegen (meisjespupillen cq jongenspupillen) van de regio's 12, 13, 14 en 15 gaan naar de finale. Uit de regio 16 nemen alleen de beste Noord-Brabantse meisjes en jongens pupillenploegen deel aan de finale.

- De regiovertegenwoordigers* of hun pupillencompetitieleiders sturen uiterlijk vier weken voor de finaledag de uitslag van hun regionale pupillencompetitie aan de organisator van de Brabantse Pupillencompetitie Finale.

- De vereniging aan wie de organisatie van de finale is toegekend, is eveneens gerechtigd aan de finalewedstrijd deel te nemen. Deze regel geeft niet het recht om met méér dan één ploeg jongenspupillen en méér dan één ploeg meisjespupillen deel te nemen.

b. In de finale mogen per geplaatste vereniging maximaal zes A- en zes B-C-Pupillen deelne­men. De beste prestaties (van de totale meerkamp) van drie A en drie B-C-Pupillen tesamen tellen voor de einduitslag.

5. CLUBKAMPIOENSCHAP.

a .Clubkampioen van het Noord Brabant is die ploeg die bij de Jongenspupillen en bij

de Meisjespupillen het hoogst aantal punten behaalt in de finale.

zoz

b. Indien twee of meer ploegen in de Brabantse finalewedstrijd met een gelijk puntenaantal eindigen, zal de ploeg die de meeste individuele overwinningen in de meerkamp heeft behaald in deze wedstrijd, het hoogst worden geplaatst.

c. Indien twee of meer ploegen in de Brabantse finalewedstrijd met een gelijk puntentotaal en een gelijk aantal eerste plaatsen eindigen, zal de ploeg met de meest behaalde tweede plaatsen in de meerkamp, resp derde plaatsen, enz, het hoogst worden geplaatst.

6. PRIJZEN.

a. Bij de Brabantse finale zijn er bekers beschikbaar voor de ploegen die op de 1e, 2e en 3e plaats eindigen, zowel bij de jongens als bij de meisjes.

b. Het verstrekken van een diploma is verplicht. (model Bondsbu­reau). Deze worden aangeleverd door het Bondsbureau (mits tijdig aangevraagd)..