CATEGORIE M.B. EN J.B.

Voortgezet onderwijs deelname 12 en 13 jaar (brugklassers) op 1 juli 2006.

Sprint: meisjes 60 m / jongens 80 m.:

Start vanuit startblokken. Het startsein wordt gegeven d.m.v. een pistoolschot.

Het gebruik van spikes is toegestaan.

Midden afstand: meisjes 600 m. / jongens 600 m:

Idem. (Er wordt gestart zonder startblokken.)

Verspringen:

Afzet vanaf een witte afzetbalk van 20 cm breed. Iedere leer­ling krijgt 3 pogingen; de beste telt.

Kogelstoten:

Er wordt gestoten met officiële wedstrijdkogels met een ge­wicht van 2 kg voor meisjes en 3 kg voor jongens. Iedere leerling krijgt 3 pogingen; de beste telt.

Estafette:

Meisjes 4 x 60 meter/ jongens 4 x 80 meter. Er wordt rond in banen gelopen. Het wisselen vindt plaats in de wisselzones. Bij een geconstateerde fout wordt 3 sec toegevoegd (tweede fout 6 sec enz enz) aan de eind­tijd.

CATEGORIE M.C EN J.C.

Voortgezet onderwijs deelname tot en met 16 jaar op 1 juli 2005.

Sprint: meisjes 80 m/ jongens 100 m.:

Start vanuit startblokken. Het startschot wordt gegeven d.m.v. een pistool.

Het gebruik van spikes is toegestaan.

Midden afstand: meisjes 600 m. / jongens 1000 m.:

Idem. (Er wordt gestart zonder startblokken.)

Verspringen:

Afzet vanaf een witte afzetbalk van 20 cm breed. Iedere leer­ling krijgt 3 pogingen; de beste telt.

Kogelstoten:

Er wordt gestoten met officiële wedstrijdkogels met een ge­wicht van 3 kg voor meisjes en

4 kg voor jongens. Iedere leerling krijgt 3 pogingen; de beste telt.

Estafette:

Meisjes 4 x 80 meter/ jongens 4 x 100 meter. Er wordt rond in banen gelopen. Het wisselen vindt plaats in de wisselzones. Bij een geconstateerde fout wordt 3 sec toegevoegd (tweede fout 6 sec enz. enz.) aan de eind­tijd.

Sluit dit venster                  Print document