Start!

Hartelijk welkom!

Hartelijk welkom op de website van Atletiek Regio West Brabant.

De ARWB is een samenwerkingsverband van 11 West Brabantse atletiekverenigingen die allemaal aangesloten zijn bij de Atletiek Unie.

Alle relevante informatie voor leden en belangstellende op één website. In de voet van de website (zwarte deel) een overzicht met link naar alle leden van de ARWB, overzicht van geldende reglementen en een lijst met handige links voor en over atletiek.

Historie

Eind jaren 60 werd de West Brabantse Atletiek Combinatie (WBAC) opgericht door de atletiekverenigingen in West Brabant, die ten doel had een hechtere samenwerking tussen de diverse atletiekverenigingen.
In 1966 verliet de KNAU de districtelijke indeling en werd Atletiek Nederland in regio’s ingedeeld.

Onze atletiekregio, gemakshalve bekend als REGIO 12, continueerde haar samenwerking met de andere atletiekverenigingen op het gebied van:

  • Samenstellen wedstrijdkalender regio
  • Regio Cross competitie
  • Onderlinge regiowedstrijden
  • Regionale kampioenschappen jeugd
  • Bijhouden van de ARWB-records
  • Het samenwerken op trainingsgebieden
  • Informatie-uitwisseling en onderlinge bijstand

De voorzittersfunctie van de WBAC ging over naar de door de Atletiek Unie geformaliseerde regio coördinator. Met ingang van 1 januari 2005 is door de aangesloten verenigingen in onze regio gekozen voor een overkoepelende vereniging, genaamd Atletiek Regio West Brabant.
De vereniging ARWB is op 5 juli 2005 formeel opgericht en ingeschreven.

Het dagelijks bestuur van de ARWB wordt gevormd door:

  • Erwin de Boer (AV SPADO) vanaf april 2024
  • Wim Ambagts (AVO’83) vanaf april 2021
  • Jan van Praat (ARV Achilles) vanaf april 2021

Regio activiteiten

De ‘verdeling’ van activiteiten, evenementen en neventaken ligt nog steeds bij de aangesloten verenigingen. Deze verdeling van taken wordt jaarlijks behandeld in de Algemene Ledenvergadering van de ARWB. Vanaf 2011 wordt er gewerkt met 4 Clusters.