Organisatie ARWB

functieverenigingnaamemailadres
voorzitterAV SPADOErwin de Boeremail
secretarisvacantemail
penningmeesterARV AchillesJan van Praatemail

Postadres

Atletiek Regio West Brabant p/a Bornhemweg 95, 4731KC Oudenbosch

Taken en verantwoordelijkheden bestuur ARWB

functietaakverdeling
voorzittertaken conform statuten ARWB
kalender coördinator regio 12
contactpersoon website
secretaristaken conform statuten ARWB
coördinator Athletic Champs (pupillencompetitie)
en alle jeugdaangelegenheden
Interregio wedstrijd
penningmeestertaken conform statuten ARWB
coördinator ARWB cross competitie
elektronische tijdwaarneming ARWB (ET)
alle financiële zaken betreffende ARWB

Overzicht clusters

cluster JEUGDvanaf
secretarisbestuurslid ARWBvacant2024
Interregio wedstrijdbestuurslid ARWBvacant2024
coördinatie pupillen competitiebestuurslid ARWBvacant2024
cluster CROSSvanaf
penningmeesterbestuurslid ARWBJan van Praat2021
klassement pupillen en CD juniorenAVR’90Marian de Rond2009
klassement AB junioren, senioren en mastersDiomedonJoke de Kock2021
cluster ETvanaf
penningmeesterbestuurslid ARWBJan van Praat2021
coördinator kwaliteitsaspecten, organisatie en opleidingARV AchillesFerdinand van Hooydonk2005
cluster WEBSITEvanaf
voorzitterbestuurslid ARWBErwin de Boer2024
website beheerderbestuurslid ARWBErwin de Boer2024
beheer recordsGroene SterDennis Francois2010