ARWB records

De indruk bestaat dat het aanmelden van prestaties voor record-erkenning en plaatsing op de lijst van beste ARWB prestaties niet altijd gebeurt. Om de lijst(en) zo actueel mogelijk te houden is meer aandacht van de atleten noodzakelijk!

Wij roepen jullie allemaal op gebruik te maken van de mogelijkheid jouw prestatie te laten registreren als ‘beste prestatie van de regio’.
H E L P ons en de regio hiervan gebruik te maken!

Je kunt je record aanvragen d.m.v. een aanvraagformulier en vervolgens te versturen aan .

aanvraagformulier
voorbeeld