Wedstrijdkalender

Ieder jaar wordt met alle wedstrijdorganisaties van de aangesloten verenigingen een wedstrijdkalender samengesteld. Hierbij wordt zorgvuldig gekeken naar voorkeuren van verenigingen en data van de Nationale Wedstrijdkalender AU. Overlappend wordt gekeken naar vergelijkbare wedstrijden in de naastliggende regio’s van de AU om zo een betere spreiding te krijgen van het aanbod in wedstrijden.

De wedstrijdkalender is vanaf ongeveer oktober in de maak voor het volgende jaar. Middels een bijeenkomst (of alleen digitaal zoals nu) in december voorafgaande aan het nieuwe jaar wordt de wedstrijdkalender definitief gemaakt in samenspraak met een afgevaardigde van de vereniging en de kalender coördinator van de regio.

Vanaf oktober zijn de vorderingen van de wedstrijdkalender te volgen op de website van Regio 12. Pas wanneer deze de toevoeging ‘DEF’ heeft is de kalender definitief gemaakt door de leden van ARWB (regio 12).

Taakomschrijving kalender coördinator vind u hier.

Media zijn van harte welkom om de wedstrijdkalender van de regio 12 te downloaden en te verspreiden, promoten c.q. te delen onder hun lezers.