Update ARWB crosscompetitie seizoen 2021-2022

Helaas heeft de organisatie van de 50e editie Kluiskenshof Achilles-cross moeten besluiten de cross niet te laten doorgaan op 23 januari a.s.
Lees hier meer over het besluit.
Dit is inmiddels de 3e cross die we moeten annuleren dit seizoen. Het bestuur van de ARWB wacht verdere ontwikkelingen af alvorens het reglement crosscompetitie verder aan te passen.

Vanwege het vervallen van inmiddels 2 crossen zijn de reglementen crosscompetitie aangepast m.b.t. het aantal crossen waaraan deelgenomen moet zijn om opgenomen te worden in het eindklassement. Het actuele crossreglement is terug te vinden onderaan de website, zwarte balk, in het midden.

De 50e editie van de Pagnevaartcross AVO’83 op zondag 9-1-2022 is geannuleerd door de organisatie vanwege de huidige maatregelen rondom Covid-19.

De cross van AV SPADO op 12-12-2022 is geannuleerd door de organisatie vanwege de huidige maatregelen rondom Covid-19.

Met de cross van Diomedon Steenbergen zal zondag 7 november a.s. zal Diomedon Steenbergen het crossseizoen 2021-2022 van de regio gestart worden.

Zie crosscompetitie seizoen 2021-2022 op de website regio12.nl.

Wedstrijdkalender Regio 12

Elk jaar, omstreeks oktober, komt de vraag om data voor wedstrijden voor het komende kalenderjaar door te geven. Deze worden vervolgens verzameld op de wedstrijdkalender van de regio 12 + AV Sprint waarna een overleg wordt gepland in december om eventuele knelpunten met elkaar te bespreken. Daarna zal de wedstrijdkalender definitief worden gemaakt.

De kalendercoördinator verzameld alle data voor de wedstrijdkalender. Data aan te leveren voor 30-11-2021. Iedere week verschijnt er een update via de website van de ARWB – regio12.nl onder het tabblad ‘Wedstrijdkalender regio 12’.

Opmerkingen:

 1. Speciale aandacht voor ARWB wedstrijden Pupillen en CD-junioren, wie en wanneer?
 2. Speciale aandacht voor BK Pupillen Teams, wie en wanneer? Tijdens het jaarlijks overleg met de kalendercoördinatoren van zuid zal deze wedstrijd aan de regio 12 worden toegewezen is de verwachting!
 3. Graag aangeven wel of geen ET.
 4. Opgave van dag, datum, duidelijke omschrijving van de wedstrijd. (voorbeeld: zondag 9-1-2022, Pagnevaartcross, geen ET).

Op maandag 13 december 2021, aanvang 20.00u, is er een digitale (Teams) bijeenkomst gepland om de wedstrijdkalender door te nemen inclusief inzet van ET. Het overleg zal plaatsvinden in het clubhuis van AV Groene Ster te Zevenbergen.

Klassement Cross-seizoen 2021-2022

Klassement crosscompetitie na 1e cross Diomedon op 7-11-2021.
pupillen en CD junioren
AB junioren, senioren en masters

Klassement crosscompetitie na 2e cross SPADO op 12-12-2021.

Klassement crosscompetitie na 3e cross AVO’83 op 9-1-2022.

Klassement crosscompetitie na 4e cross Kluiskenshof Achilles op 23-1-2022.

Klassement crosscompetitie na 5e cross DJA op 20-2-2022.

Klassement crosscompetitie na 6e cross Groene Ster op 13-3-2022.

Henk Bevelander gehuldigd!

Tijdens de ALV van 12-4-2021 werd stilgestaan bij het afscheid van Henk Bevelander als penningmeester van de ARWB.

In de afgelopen 10 jaar heeft Henk op allerlei manieren zich verdienstelijk gemaakt voor de atletiek in de regio West Brabant. Als penningmeester in het bestuur van een bijzondere regio waarbij niet alleen de financiële kant van de vereniging 10 jaar is geadministreerd, maar ook de middelen voor de elektronische tijdwaarneming (ET) van de eigenaren van 2 ET’s (leden regio 12 + AV Sprint). Hierbij factureerde Henk de verhuur aan leden, niet leden en andere belanghebbende binnen en buiten de regio.

Henk is en was een enorme steun en vraagbaak binnen het bestuur. In 2016 dreigde de vereniging ter ziele te gaan door het vertrek van de toenmalige secretaris en voorzitter. Ook toen bleef Henk zitten om de continuering te kunnen waarborgen. De mate waarin Henk zich heeft ontfermt over de nieuwe bestuursleden, die gelukkig werden gevonden, spreekt voor zijn atletiekhart.

Een neventaak binnen het bestuur van Henk was ‘coördinator kwaliteitsaspecten en organisatie cross en prijsuitreiking van de crosscompetitie’ die ieder jaar wordt georganiseerd in de regio. Hiervoor organiseerde Henk ieder jaar een evaluatiemoment omtrent de gehouden competitie en was hij regelmatig aanwezig tijdens de cross van een organiserend lid.

Daarnaast werden diverse wedstrijden bezocht binnen de regio zoals competitiewedstrijden, ARWB wedstrijden en Brabantskampioenschappen. Naast de werkzaamheden binnen de ARWB is Henk lid van AC Olympia te Halsteren en is voorzitter geweest van 2009 t/m 2012.

Henk is een waardevolle kracht gebleken waar wij hem graag voor willen bedanken in de vorm van een Unie erespeld. Wij denken een terechte waardering!

De Unie Erespeld kan worden toegekend aan diegene die zich in nationaal e/o regionaal verband op enigerlei wijze gedurende een langere periode (tenminste vijf jaar) zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de atletiek- of loopsport. Toegekend door Uniebestuur, op voordracht van verenigingen/leden.

Kalendercoördinator uitgelicht

Elk jaar rond kerstmis heeft Jacques van Gool de wedstrijdkalender voor zijn regio 12 rond. Momenteel kost het de kalendercoördinator beduidend meer moeite om deze belangrijke taak af te vinken. Vanwege de onzekerheid rond corona durft niet elke vereniging het aan om een klap te geven op zijn of haar evenement. En dus is hij vol energie bezig om de organisatoren aan te sporen hun plek op de agenda te claimen. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Het is nog een kwestie van de ‘puntjes op de i zetten’ en de kalender is alsnog klaar. Het zou een enorme stimulans betekenen voor de motivatie van de West-Brabantse atleten. Lees verder

ALV ARWB regio 12

Het bestuur van de ARWB organiseert op maandag 12 april 2021 een ALV.

Agenda

 1. Verslag & openstaande actiepunten ALV 15-4-2019
 2. Mededelingen bestuur ARWB
  – aftredende bestuursleden: secretaris, penningmeester
  – verkiesbaar secretaris Wim Ambagts (AVO’83)
  – vacature penningmeester per 2021 (zie taakomschrijving bijlagen)?
  – vacature cross klassement AB junioren, senioren en masters?
  – stand van zaken beheer records?
 3. Mededelingen Atletiek Unie – Ferry van Dipten
 4. Mededelingen Unieraadsleden – Rob van Mechelen & Marc Hoskens
 5. Financieel jaaroverzicht 2019 & 2020
 6. Verslag kascontrole-commissie
 7. Begroting 2021
 8. Athletic Champs competitie (pupillencompetitie)
 9. ARWB crosscompetitie
 10. Brabants Kampioenschappen
 11. Interregio wedstrijd
 12. ET
  – preambule statuten ARWB, ET-commissie (zie bijlagen)
  – verhuurprijzen ET
 13. Sluiting ALV en vaststelling datum en locatie volgende ALV

Aanvang – 19.30 uur

Locatie – ‘thuis achter laptop middels MS Teams’!

Uitnodiging met link Teams-meeting, agenda en verslag voorgaande ALV zijn verstuurd aan alle voorzitters en genodigde.

Update december 2020 ARWB crosscompetitie seizoen 2020-2021

Alle individuele crossen zijn door de organiserende verenigingen geannuleerd. Derhalve zal het crossseizoen 2020-2021 helaas vervallen!

Wij hopen dat het seizoen 2021-2022 beter zal worden voor onze verenigingen en deelnemers!

Fijne feestdagen en een mooi en gezond 2021 gewenst namens bestuur ARWB – regio 12.