Wedstrijdkalender Regio 12

Elk jaar, omstreeks oktober, komt de vraag om data voor wedstrijden voor het komende kalenderjaar door te geven. Deze worden vervolgens verzameld op de wedstrijdkalender van de regio 12 + AV Sprint waarna een overleg wordt gepland om eventuele knelpunten met elkaar te bespreken in december.

De kalendercoördinator verzameld alle data voor de wedstrijdkalender. Data aan te leveren voor 30-11-2021. Iedere week verschijnt er een update via de website van de ARWB – regio12.nl onder het kopje WEDSTRIJDKALENDER REGIO 12.

Opmerkingen:

 1. Speciale aandacht voor ARWB wedstrijden Pupillen en CD-junioren, wie en wanneer?
 2. Speciale aandacht voor BK Pupillen Teams, wie en wanneer? Tijdens het jaarlijks overleg met de kalendercoördinatoren van zuid zal deze wedstrijd aan de regio 12 worden toegewezen is de verwachting!
 3. Graag aangeven wel of geen ET.
 4. Opgave van dag, datum, duidelijke omschrijving van de wedstrijd. (voorbeeld: zondag 9-1-2022, Pagnevaartcross, geen ET).

Op maandag 13 december 2021, aanvang 20.00u, is er een bijeenkomst gepland om de wedstrijdkalender door te nemen inclusief inzet van ET. Het overleg zal plaatsvinden in het clubhuis van AV Groene Ster te Zevenbergen.

Henk Bevelander gehuldigd!

Tijdens de ALV van 12-4-2021 werd stilgestaan bij het afscheid van Henk Bevelander als penningmeester van de ARWB.

In de afgelopen 10 jaar heeft Henk op allerlei manieren zich verdienstelijk gemaakt voor de atletiek in de regio West Brabant. Als penningmeester in het bestuur van een bijzondere regio waarbij niet alleen de financiële kant van de vereniging 10 jaar is geadministreerd, maar ook de middelen voor de elektronische tijdwaarneming (ET) van de eigenaren van 2 ET’s (leden regio 12 + AV Sprint). Hierbij factureerde Henk de verhuur aan leden, niet leden en andere belanghebbende binnen en buiten de regio.

Henk is en was een enorme steun en vraagbaak binnen het bestuur. In 2016 dreigde de vereniging ter ziele te gaan door het vertrek van de toenmalige secretaris en voorzitter. Ook toen bleef Henk zitten om de continuering te kunnen waarborgen. De mate waarin Henk zich heeft ontfermt over de nieuwe bestuursleden, die gelukkig werden gevonden, spreekt voor zijn atletiekhart.

Een neventaak binnen het bestuur van Henk was ‘coördinator kwaliteitsaspecten en organisatie cross en prijsuitreiking van de crosscompetitie’ die ieder jaar wordt georganiseerd in de regio. Hiervoor organiseerde Henk ieder jaar een evaluatiemoment omtrent de gehouden competitie en was hij regelmatig aanwezig tijdens de cross van een organiserend lid.

Daarnaast werden diverse wedstrijden bezocht binnen de regio zoals competitiewedstrijden, ARWB wedstrijden en Brabantskampioenschappen. Naast de werkzaamheden binnen de ARWB is Henk lid van AC Olympia te Halsteren en is voorzitter geweest van 2009 t/m 2012.

Henk is een waardevolle kracht gebleken waar wij hem graag voor willen bedanken in de vorm van een Unie erespeld. Wij denken een terechte waardering!

De Unie Erespeld kan worden toegekend aan diegene die zich in nationaal e/o regionaal verband op enigerlei wijze gedurende een langere periode (tenminste vijf jaar) zeer verdienstelijk heeft gemaakt voor de atletiek- of loopsport. Toegekend door Uniebestuur, op voordracht van verenigingen/leden.

Kalendercoördinator uitgelicht

Elk jaar rond kerstmis heeft Jacques van Gool de wedstrijdkalender voor zijn regio 12 rond. Momenteel kost het de kalendercoördinator beduidend meer moeite om deze belangrijke taak af te vinken. Vanwege de onzekerheid rond corona durft niet elke vereniging het aan om een klap te geven op zijn of haar evenement. En dus is hij vol energie bezig om de organisatoren aan te sporen hun plek op de agenda te claimen. Zijn enthousiasme werkt aanstekelijk. Het is nog een kwestie van de ‘puntjes op de i zetten’ en de kalender is alsnog klaar. Het zou een enorme stimulans betekenen voor de motivatie van de West-Brabantse atleten. Lees verder

ALV ARWB regio 12

Het bestuur van de ARWB organiseert op maandag 12 april 2021 een ALV.

Agenda

 1. Verslag & openstaande actiepunten ALV 15-4-2019
 2. Mededelingen bestuur ARWB
  – aftredende bestuursleden: secretaris, penningmeester
  – verkiesbaar secretaris Wim Ambagts (AVO’83)
  – vacature penningmeester per 2021 (zie taakomschrijving bijlagen)?
  – vacature cross klassement AB junioren, senioren en masters?
  – stand van zaken beheer records?
 3. Mededelingen Atletiek Unie – Ferry van Dipten
 4. Mededelingen Unieraadsleden – Rob van Mechelen & Marc Hoskens
 5. Financieel jaaroverzicht 2019 & 2020
 6. Verslag kascontrole-commissie
 7. Begroting 2021
 8. Athletic Champs competitie (pupillencompetitie)
 9. ARWB crosscompetitie
 10. Brabants Kampioenschappen
 11. Interregio wedstrijd
 12. ET
  – preambule statuten ARWB, ET-commissie (zie bijlagen)
  – verhuurprijzen ET
 13. Sluiting ALV en vaststelling datum en locatie volgende ALV

Aanvang – 19.30 uur

Locatie – ‘thuis achter laptop middels MS Teams’!

Uitnodiging met link Teams-meeting, agenda en verslag voorgaande ALV zijn verstuurd aan alle voorzitters en genodigde.

Update ARWB crosscompetitie 2020-2021

Met de voortdurende beperkingen v.w.b. het CORONA virus, ( mogen we en kunnen we veilig een crosswedstrijd houden?? ) hebben we als ARWB bestuur het volgende besloten:

Wanneer er door de ARWB verenigingen crosswedstrijden georganiseerd gaan worden en er kunnen minimaal 3 wedstrijden georganiseerd worden, ( normaal 5 wedstrijden ) vindt het bestuur dat er ook dit seizoen sprake is van een Crosscompetitie.  Wel moeten de deelnemers dan alle 3 wedstrijden deelgenomen hebben voor een plaats in het eindklassement.

De crossen die meetellen voor het klassement voor het seizoen 2020/2021 zijn:

No. CROSS datum
1 DIOMEDON Steenbergen AFGELAST
2 SPADO Bergen op Zoom AFGELAST
3 AVO’83 Oudenbosch AFGELAST
4 KLUISKENSHOF ACHILLES Etten-Leur AFGELAST
5 DJA Zundert AFGELAST
6Groene Ster ZevenbergenAFGELAST

Voor verder info:  Henk Bevelander Cross coördinator ARWB.

Prijsuitreiking 21-2-2020 ARWB Crosscompetitie

Een reuze gezellige avond bij Achilles

Zie link voor kort verslag en foto’s van prijsuitreiking ARWB crosscompetitie en Pub Quiz. Achilles bedankt voor de gezellige avond!

Pub Quiz én prijsuitreiking ARWB crosscompetitie 2019-2020

Op vrijdag 21 februari 2020 wordt in de kantine van ARV Achilles een Pub Quiz gehouden, met tussendoor de prijsuitreiking van de ARWB crosscompetitie 2019-2020.

Pub Quiz

Voor de Pub Quiz is het niet nodig om als team te komen, want de organisatie stelt volkomen willekeurige teams samen, ondermeer afhankelijk van de opkomst van belangstellenden. Dus niet alleen de potentiële prijswinnaars worden verwacht in de Achilles accommodatie, maar ook partners, familieleden, (loop)vrienden, coaches, trainers en clubgenoten zijn van harte welkom op deze gezellige atletiekavond.

ARWB crosscompetitie 2019-2020

De regionale crosscompetitie bestaat uit een vijftal crossen, te beginnen met de Diomedon-cross op 24 november 2019 in Steenbergen plaatsvond, de SPADO-cross die op 8 december 2019 in Bergen op Zoom is gehouden, de Pagnevaart-cross op 5 januari 2020 georganiseerd door AVO’83 en de Kluiskenshof Achilles-cross van 26 januari 2020. Aanstaande zondag is de vijfde en beslissende wedstrijd; de DJA-cross in Zundert.

Klassementen nog niet beslist

Hoewel sommige klassementen al bijna definitief zijn bepaald, zijn er voor de dertien verschillende klassementen nog volop kanshebbers die in Zundert nog de strijd met hun concurrenten moeten aangaan. Van de dertien klassementen zijn er zes bij de vrouwen (meisjes B- en A-junioren, senioren en Masters V35, V55 en V55) en zeven bij de mannen (jongens B- en A-junioren, senioren en Masters M35, M45, M55 en M65). Men kan dus aan 5 wedstrijden deelnemen, maar om voor de 1e drie plaatsen in het eindklassement in aanmerking te komen moeten er bij alle categorieën aan ten minste 3 van de 5 wedstrijden deelgenomen zijn. Dus wanneer er aan vier of vijf crossen is deelgenomen, vervallen er een respectievelijk twee mindere resultaten. De prijswinnaar worden persoonlijk, en in sommige gevallen via hun atletiekvereniging, uitgenodigd voor deze Pub Quiz en ARWB-prijsuitreiking.

De Pupillen en C-/D-junioren krijgen de ARWB-prijzen na afloop van de DJA-cross op zondag 16 februari uitgereikt.