ALV ARWB regio 12

Het bestuur van de ARWB organiseert op maandag 12 april 2021 een ALV.

Agenda

 1. Opening
 2. Presentie
 3. Ingekomen stukken (onderwerpen)
 4. Verslag ALV d.d. 15 april 2019
 5. Behandeling actiepunten vergadering 15 april 2019
 6. Mededelingen bestuur ARWB
 7. Aftredende bestuursleden
 8. Verkiezing bestuursleden
 9. Mededelingen AU – Ferry van Dipten.
 10. Mededelingen Unieraadsleden – Rob van Mechelen / Marc Hoskens (introductie Marc).
 11. Financiële jaaroverzichten 2019 en 2020
 12. Verslag kascontrole-commissie 2019 en 2020
 13. Begroting 2021
 14. Atletic Champs (pupillencompetitie) 2019
 15. ARWB Crosscompetitie seizoen 2019-2020
 16. Brabantse kampioenschappen 2020 (BK/ZNK)
 17. Interregio wedstrijd 2020
 18. Schoolatletiek (slotmanifestatie)
 19. ARWB Indoorcompetitie?
 20. ET (preambule statuten)
 21. Vaststelling datum en locatie volgende ALV
 22. Sluiting

Aanvang – 19.30 uur

Locatie – AVO’83, Albanoweg 5 te Oudenbosch.

Let op – indien ALV vanwege Coronamaatregelen niet fysiek kan plaatsvinden zullen we de bijeenkomst via Teams organiseren.

Uitnodiging met link Teams-meeting, agenda en verslag voorgaande ALV zullen tijdig worden toegestuurd.

Update ARWB crosscompetitie 2020-2021

Met de voortdurende beperkingen v.w.b. het CORONA virus, ( mogen we en kunnen we veilig een crosswedstrijd houden?? ) hebben we als ARWB bestuur het volgende besloten:

Wanneer er door de ARWB verenigingen crosswedstrijden georganiseerd gaan worden en er kunnen minimaal 3 wedstrijden georganiseerd worden, ( normaal 5 wedstrijden ) vindt het bestuur dat er ook dit seizoen sprake is van een Crosscompetitie.  Wel moeten de deelnemers dan alle 3 wedstrijden deelgenomen hebben voor een plaats in het eindklassement.

De crossen die meetellen voor het klassement voor het seizoen 2020/2021 zijn:

No. CROSS datum
1 DIOMEDON Steenbergen AFGELAST
2 SPADO Bergen op Zoom AFGELAST
3 AVO’83 Oudenbosch AFGELAST
4 KLUISKENSHOF ACHILLES Etten-Leur AFGELAST
5 DJA Zundert AFGELAST
6Groene Ster ZevenbergenAFGELAST

Voor verder info:  Henk Bevelander Cross coördinator ARWB.

Prijsuitreiking 21-2-2020 ARWB Crosscompetitie

Een reuze gezellige avond bij Achilles

Zie link voor kort verslag en foto’s van prijsuitreiking ARWB crosscompetitie en Pub Quiz. Achilles bedankt voor de gezellige avond!

Pub Quiz én prijsuitreiking ARWB crosscompetitie 2019-2020

Op vrijdag 21 februari 2020 wordt in de kantine van ARV Achilles een Pub Quiz gehouden, met tussendoor de prijsuitreiking van de ARWB crosscompetitie 2019-2020.

Pub Quiz

Voor de Pub Quiz is het niet nodig om als team te komen, want de organisatie stelt volkomen willekeurige teams samen, ondermeer afhankelijk van de opkomst van belangstellenden. Dus niet alleen de potentiële prijswinnaars worden verwacht in de Achilles accommodatie, maar ook partners, familieleden, (loop)vrienden, coaches, trainers en clubgenoten zijn van harte welkom op deze gezellige atletiekavond.

ARWB crosscompetitie 2019-2020

De regionale crosscompetitie bestaat uit een vijftal crossen, te beginnen met de Diomedon-cross op 24 november 2019 in Steenbergen plaatsvond, de SPADO-cross die op 8 december 2019 in Bergen op Zoom is gehouden, de Pagnevaart-cross op 5 januari 2020 georganiseerd door AVO’83 en de Kluiskenshof Achilles-cross van 26 januari 2020. Aanstaande zondag is de vijfde en beslissende wedstrijd; de DJA-cross in Zundert.

Klassementen nog niet beslist

Hoewel sommige klassementen al bijna definitief zijn bepaald, zijn er voor de dertien verschillende klassementen nog volop kanshebbers die in Zundert nog de strijd met hun concurrenten moeten aangaan. Van de dertien klassementen zijn er zes bij de vrouwen (meisjes B- en A-junioren, senioren en Masters V35, V55 en V55) en zeven bij de mannen (jongens B- en A-junioren, senioren en Masters M35, M45, M55 en M65). Men kan dus aan 5 wedstrijden deelnemen, maar om voor de 1e drie plaatsen in het eindklassement in aanmerking te komen moeten er bij alle categorieën aan ten minste 3 van de 5 wedstrijden deelgenomen zijn. Dus wanneer er aan vier of vijf crossen is deelgenomen, vervallen er een respectievelijk twee mindere resultaten. De prijswinnaar worden persoonlijk, en in sommige gevallen via hun atletiekvereniging, uitgenodigd voor deze Pub Quiz en ARWB-prijsuitreiking.

De Pupillen en C-/D-junioren krijgen de ARWB-prijzen na afloop van de DJA-cross op zondag 16 februari uitgereikt.

Klassement Cross-seizoen 2019-2020

Klassement crosscompetitie na 1e cross Diomedon op 24-11-2019.

Klassement crosscompetitie na 2e cross SPADO op 9-12-2019.
pupillen en CD junioren
AB junioren, senioren en masters

Klassement crosscompetitie na 3e cross AVO’83 op 5-1-2020.
pupillen en CD junioren
AB junioren, senioren en masters

Klassement crosscompetitie na 4e cross KLUISKENSHOF ACHILLES op 26-1-2020.
pupillen en CD junioren
AB junioren, senioren en masters

Eindklassement crosscompetitie na 5e cross DJA op 16-2-2020.
pupillen en CD junioren
AB junioren, senioren en masters