ALV ARWB regio 12

Het bestuur van de ARWB organiseert op maandag 12 april 2021 een ALV.

Agenda

 1. Opening
 2. Presentie
 3. Ingekomen stukken (onderwerpen)
 4. Verslag ALV d.d. 15 april 2019
 5. Behandeling actiepunten vergadering 15 april 2019
 6. Mededelingen bestuur ARWB
 7. Aftredende bestuursleden
 8. Verkiezing bestuursleden
 9. Mededelingen AU – Ferry van Dipten.
 10. Mededelingen Unieraadsleden – Rob van Mechelen / Marc Hoskens (introductie Marc).
 11. Financiële jaaroverzichten 2019 en 2020
 12. Verslag kascontrole-commissie 2019 en 2020
 13. Begroting 2021
 14. Atletic Champs (pupillencompetitie) 2019
 15. ARWB Crosscompetitie seizoen 2019-2020
 16. Brabantse kampioenschappen 2020 (BK/ZNK)
 17. Interregio wedstrijd 2020
 18. Schoolatletiek (slotmanifestatie)
 19. ARWB Indoorcompetitie?
 20. ET (preambule statuten)
 21. Vaststelling datum en locatie volgende ALV
 22. Sluiting

Aanvang – 19.30 uur

Locatie – AVO’83, Albanoweg 5 te Oudenbosch.

Let op – indien ALV vanwege Coronamaatregelen niet fysiek kan plaatsvinden zullen we de bijeenkomst via Teams organiseren.

Uitnodiging met link Teams-meeting, agenda en verslag voorgaande ALV zullen tijdig worden toegestuurd.

Update ARWB crosscompetitie 2020-2021

Met de voortdurende beperkingen v.w.b. het CORONA virus, ( mogen we en kunnen we veilig een crosswedstrijd houden?? ) hebben we als ARWB bestuur het volgende besloten:

Wanneer er door de ARWB verenigingen crosswedstrijden georganiseerd gaan worden en er kunnen minimaal 3 wedstrijden georganiseerd worden, ( normaal 5 wedstrijden ) vindt het bestuur dat er ook dit seizoen sprake is van een Crosscompetitie.  Wel moeten de deelnemers dan alle 3 wedstrijden deelgenomen hebben voor een plaats in het eindklassement.

De crossen die meetellen voor het klassement voor het seizoen 2020/2021 zijn:

No. CROSS datum
1 DIOMEDON Steenbergen AFGELAST
2 SPADO Bergen op Zoom AFGELAST
3 AVO’83 Oudenbosch AFGELAST
4 KLUISKENSHOF ACHILLES Etten-Leur AFGELAST
5 DJA Zundert AFGELAST
6Groene Ster ZevenbergenAFGELAST

Voor verder info:  Henk Bevelander Cross coördinator ARWB.