ALV ARWB

Agenda ALV 26-10-2020 AVO’83 Oudenbosch.

 • Opening
 • Presentie
 • Behandeling verslag ALV dd. 15 april 2019 (bijlage)
 • Behandeling actiepunten uit deze vergadering
 • Mededelingen bestuur
 • Mededelingen Atletiek Unie
 • Mededelingen Unieraadslid
 • Door leden ingebrachte onderwerpen
 • Financiële jaaroverzichten ( bijlages)
 • Verslag kascontrole- commissie (bijlage)
 • Athletic Champs  ( pupillencompetitie)
 • ARWB Crosscompetitie
 • Brabantse kampioenschappen
 • Interregio wedstrijd 2020 – 2021
 • Schoolatletiek
 • ARWB Indoorcompetitie 2020 – 2021 ( voorstel?)
 • ET
 • Vaststellen datum volgende ALV
 • Sluiting