ALV ARWB

Agenda ALV 15-4-2019 AVO’83 Oudenbosch.

 • Opening
 • Presentie
 • Behandeling verslag ALV dd. 12 november 2018 (bijlage)
 • Behandeling actiepunten uit deze vergadering
 • Mededelingen bestuur
 • Mededelingen Atletiek Unie  (o.a. toelichting Awareness inzake grensoverschrijdendgedrag)
 • Mededelingen Unieraadslid
 • Door leden ingebrachte onderwerpen ( indienen uiterlijk 6 april 2019)
 • Financiële jaaroverzichten ( bijlages)
 • Verslag kascontrole- commissie (bijlage)
 • Athletic Champs  ( pupillencompetitie)
 • ARWB Crosscompetitie
 • Brabantse kampioenschappen
 • Interregio wedstrijd 2019
 • Schoolatletiek
 • ARWB Indoorcompetitie 2019-2020 ( voorstel)
 • ET
 • Vaststellen datum volgende ALV ( voorstel 20 april 2020)
 • Sluiting