ALV ARWB regio 12

Het bestuur van de ARWB organiseert op maandag 12 april 2021 een ALV.

Agenda

 1. Verslag & openstaande actiepunten ALV 15-4-2019
 2. Mededelingen bestuur ARWB
  – aftredende bestuursleden: secretaris, penningmeester
  – verkiesbaar secretaris Wim Ambagts (AVO’83)
  – vacature penningmeester per 2021 (zie taakomschrijving bijlagen)?
  – vacature cross klassement AB junioren, senioren en masters?
  – stand van zaken beheer records?
 3. Mededelingen Atletiek Unie – Ferry van Dipten
 4. Mededelingen Unieraadsleden – Rob van Mechelen & Marc Hoskens
 5. Financieel jaaroverzicht 2019 & 2020
 6. Verslag kascontrole-commissie
 7. Begroting 2021
 8. Athletic Champs competitie (pupillencompetitie)
 9. ARWB crosscompetitie
 10. Brabants Kampioenschappen
 11. Interregio wedstrijd
 12. ET
  – preambule statuten ARWB, ET-commissie (zie bijlagen)
  – verhuurprijzen ET
 13. Sluiting ALV en vaststelling datum en locatie volgende ALV

Aanvang – 19.30 uur

Locatie – ‘thuis achter laptop middels MS Teams’!

Uitnodiging met link Teams-meeting, agenda en verslag voorgaande ALV zijn verstuurd aan alle voorzitters en genodigde.